Analisi d'una deriva agro-ecologica des de la historia i la teoria critica en el pensament antropologic - Université Toulouse - Jean Jaurès Access content directly
Journal Articles Periferia : revista de recerca i formacio en antropologia Year : 2012

Analisi d'una deriva agro-ecologica des de la historia i la teoria critica en el pensament antropologic

Abstract

Basant-se en una discussió existent des de molt temps ençà en les ciències socials, universalisme vs relativisme, el present article exposa els efectes que ha generat un tipus d’orientació universalista (filosofia de la Revolució Verda) respecte la producció d’aliments a la comarca d’Osona (Catalunya central). Concretament, s’analitzen la deriva històrica i les diferents conseqüències econòmiques, socials i ambientals que ha causat el fet de prioritzar al sector porcí en la producció alimentària d’aquesta comarca dins d’una concepció d’integració al mercat global. Així, es contempla el resultat actual d’un procés que es va iniciar als anys 80, quan aquesta producció es va intensificar radicalment, es va desvincular del territori i les grans empreses es van acabar fen amb una àmplia part del control. Concloem que un universalisme extrem i etnocèntric occidental aplicat a la producció d’aliments, ha generat desequilibris socials, problemes ambientals i ha polaritzat l’economia productiva de la zona.
Fichier principal
Vignette du fichier
Vinyet_Dominguez_articulo_periferia16_cor.pdf (1.19 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission
Loading...

Dates and versions

hal-02152432 , version 1 (11-06-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02152432 , version 1

Cite

Damia Vinyet Soley, Pablo Domínguez. Analisi d'una deriva agro-ecologica des de la historia i la teoria critica en el pensament antropologic. Periferia : revista de recerca i formacio en antropologia, 2012, 16, pp.1-24. ⟨hal-02152432⟩

Collections

UNIV-TLSE2 GEODE
30 View
96 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More